Što je zapravo nacionalna sigurnost?

Što je zapravo nacionalna sigurnost?

Piše Mario Galić Još od doba pračovjeka plemena su se osnivala prije svega kako bi pojedincima unutar njih osigurala sigurnost, zaštitu teritorija i olakšala lov. Nagoni su ga navodili da osniva sve veće zajednice koje će sigurnost svakodnevnog života podići na viši...
OSNOVANI SAVJETI GV HSLS-a GRADA ZAGREBA

OSNOVANI SAVJETI GV HSLS-a GRADA ZAGREBA

Aktivno nastojeći  podići razinu političkog rada  HSLS-a Grada Zagreba  kroz osmišljavanje prijedloga i inicijativa koje će poboljšavati kvalitetu života građana Zagreba ,  GV HSLS-a Grada Zagreba donijelo je odluku o osnivanju Savjeta GV....
Javna anketa o Covid-19

Javna anketa o Covid-19

Zagrebački HSLS počinje s online anketiranjem građana o njihovim stavovima o politikama povezanima s pandemijom koronavirusa. Radi se o prvoj u nizu anketa koje zagrebački HSLS provodi promičući nove oblike interakcije između politike i građana u kontekstu sve...