Anita Bešić dobitnica godišnje nagrade Hrvatskog saveza športske rekreacije

Anita Bešić dobitnica godišnje nagrade Hrvatskog saveza športske rekreacije

Anita Bešić dobitnica godišnje nagrade Hrvatskog saveza športske rekreacije

Aniti Bešić predsjednici Savjeta za rekreaciju i zdrav život seniora i vijećnici HSLS-a GČ Stenjevac ,  na svečanoj Skupštini Hrvatskog saveza športske rekreacije  uručena je godišnja nagrada za 2014.godinu medalja “Mirko Relac” za razvoj  Hrvatskog saveza športske rekreacije.  Godišnja nagrada Hrvatskog saveza športske rekreacije je priznanje cijelom nizu projekata Anite Bešić vezanih za poboljšanje zdravlja osoba starije životne dobi kao i svakodnevnom aktivnom radu sa nizom udruga umirovljenika kao i domova za umirovljenike. Svoju predanost poboljšanju zdravlja naših građana ostavarila je i u okviru rada HSLS-a Grada Zagreba organizacijom cijelog niza preventivnih zdrastvenih akcija.

Anita anita1

 

Permalink

Pin It on Pinterest

Share This