HSLS Črnomerca protivi se uvođenju novog modela naplate cijene parkinga

HSLS Črnomerca protivi se uvođenju novog modela naplate cijene parkinga

HSLS Črnomerca protivi se uvođenju novog modela naplate cijene parkinga

HSLS Črnomerca protivi se uvođenju  tkz. modela nižih cijena parkiranja u svim zonama predstavljenog od strane gradonačelnika Milana Bandića  31.3.2014. u Gradskom poglavarstvu. Naime, proširenjem parkirnih zona, na nekim je lokacijama u gradu treća zona postala druga, a druga prva, prema novom modelu naplate cijene parkinga u GČ Črnomerec cijena parking je porasla između 75 i 100 %, u dosadašnjim parkirnim zonama kao što je i  uvedena naplata parking   u ulicama koje do sada nisu bile u sustavu  naplate parkirališta . Novi  model  naplate parkiranja ne donosi zapravo pojeftinjenje cijene parking nego baš suprotno poskupljenje cijene parkinga za sve građane izvan užeg centra grada. Gradski ured problem parkiranja nastoji riješiti naplatom, a ne uvođenjem novih parkirališnih mjesta. Parkirališta u centru grada koja su bila uzrok zagušenja sada pojeftinjuje, pa se time poziva ljude da dolaze u grad automobilima, a na periferiji grada uvodi se naplata parkiranja i proširuju zone.    Grad Zagreb uz  najveći prirez u državi i najskuplje komunalne usluge svoje građane opterećuje sada i višom cijenom parkiranja a sve u svrhu krpanja proračuna Grada Zagreba i Zg Holdinga.  HSLS Črnomerca predlaže  izgradnju novih parkirališnih mjesta a ne uvođenje naplate parkiranja čime će se riješiti problem parkiranja naročito oko zdrastvenih ustanova GČ Črnomerec (javno-privatnih montažnih garaža) , te planiranje novih parkirališnih mjesta pri izgradnji stambenih i poslovnih jedinica.

 Na području Črnomerca provedena je i anketa članova ogranka HSLS-a Črnomerca 16.11.2013. a rezultati kažu kako se 80 posto anketiranih građana izjasnilo protiv proširenja parkirnih zona pa je i Vijeće gradske četvrti takvo mišljenje uputilo Gradskom uredu za promet. S obzirom na novonastalu sitauciju – zaključak je da su se nadležni gradski uredi  oglušili na mišljenje svojih građana kao i preporuku Vijeća gradske četvrti. Gradski ured problem parkiranja opetovano nastoji riješiti naplatom, a ne uvođenjem novih parkirališnih mjesta.

Permalink

Pin It on Pinterest

Share This