HSLS Grada Zagreba potaknuo uređenje dječjeg igrališta na ¨Kegliću¨

HSLS Grada Zagreba potaknuo uređenje dječjeg igrališta na ¨Kegliću¨

HSLS Grada Zagreba potaknuo uređenje dječjeg igrališta na ¨Kegliću¨

Prijedlogom anketiranih građana korisnika dječjeg igrališta na Trgu Francuske republike (pored sportskog terena na tkz. Kegliću) a u okviru HSLS-ove akcije ¨Predloži Zagrebe¨,  HSLS  je potaknuo uvrštenje istoga u plan malih komunalnih akcija za 2012. godinu Vijeću Gradske četvrti Črnomerec.  Na 20. sijednici  održanoj 27. rujna 2011. obnova i dopuna istoga  je uvrštena u prioritet malih komunalnih akcija.

Permalink

Pin It on Pinterest

Share This