HSLS grada Zagreba sa ostalim oporbenim klubovima Gradske skupštine podnio zahtjev za sazivanjem sjednice Skupštine

HSLS grada Zagreba sa ostalim oporbenim klubovima Gradske skupštine podnio zahtjev za sazivanjem sjednice Skupštine

HSLS grada Zagreba sa ostalim oporbenim klubovima Gradske skupštine podnio zahtjev za sazivanjem sjednice Skupštine

U ponedjeljak 21. travnja , HSLS grada Zagreba sa ostalim oporbenim klubovima u zagrebačkoj Gradskoj skupštini podnio je zahtjev za sazivanjem sjednice skupštine , predloživši četiri točke dnevnog reda koje se tiču stambenog zbrinjavanja građana pogođenih potresom, izvješća o razmjerima štete, o korištenju donacija i sanaciji dimnjaka.

Permalink

Pin It on Pinterest

Share This