Odgovor VGČ Podsused-Vrapče za asfaltiranje ulice Kostanjek

Odgovor VGČ Podsused-Vrapče za asfaltiranje ulice Kostanjek

Odgovor VGČ Podsused-Vrapče za asfaltiranje ulice Kostanjek

Ogrank HSLS-a Podsused-Vrapče danas je uputio zahtjeve VGČ Podsused-Vrapče i VMO Gornji Stenjevec da uvrste asfaltiranje ulice Kostanjek od br. 21 do 1. Bizeka u programe MKA za 2013 g.

Permalink