Osnovan MO Podsused HSLS-ova ogranka Podsused-Vrapče

Osnovan MO Podsused HSLS-ova ogranka Podsused-Vrapče

Osnovan MO Podsused HSLS-ova ogranka Podsused-Vrapče

HSLS-ov ogranak Podsused-Vrapče, nastavio je osnivanje MO HSLS-a  Grada Zagreba osnovavši  21.5.2012. MO Podsused. Za predsjednika Mo HSLS-a izabran je Hrvoje Banović, a za tajnika Ivan Jelinčić.  Izbornoj skupštini prisustvovali su  predsjednik  GO HSLS Grada Zagreba Alen Ostojić , te tajnik GO HSLS-a Darko Klasić. Predsjednik GO HSLS Alen Ostojić čestitao je tom prigodom novoizabranom vodstvu MO Podsused i iznio uvjerenje da će nastaviti i dalje istim žarom i upornošću zastupati interese  građana svojega MO.

Permalink

Pin It on Pinterest

Share This