Ulica Havrini- Vrapče centar u planu malih komunalnih akcija za 2013.g

Ulica Havrini- Vrapče centar u planu malih komunalnih akcija za 2013.g

Ulica Havrini- Vrapče centar u planu malih komunalnih akcija za 2013.g

Na prijedlog HSLS-a Podsused – Vrapče uz potporu stanovnika ulice Havrini, zastupnika HSLS-a u skupštini Grada Zagreba g. Alena Ostojića i TV Jabuke u plan malih komunalnih akcija GČ Podsused-Vrapče za 2013. godinu ušlo je asfaltiranje ulice Havrini. Asfaltiranje ulice se nalazi pod rednim brojem jedan u planu mka 2013. i planirani iznos radova je 570.400,00 kn!

Permalink

Pin It on Pinterest

Share This