– U okviru aktualnog sata Gradske skupštine zastupnici HSLS-a u Gradskoj skupštini postavili su slijedeća pitanja,
1.  Miroslav Polovanec postavio je  pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću u kojoj je fazi izgradnja produžene Branimirove ulice u Sesvetama. Gradonačelnik je obećao pismeni odgovor zastupniku.

2. Darko Klasić  postavio je  pitanje gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću koje se odnosi na

rekonstrukciju i uređenje ulica Josipa Šabana koja je uvrštena i u projekte proračuna 2015. godine te kako taj problem  traje već devet godina pa ga zanima zašto se to unatoč traženjima do sada nije
realiziralo.  Ukoliko su te tvrdnje utemeljene gradonačelnik je obećao hitno rješavanje problema .
–  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela
 Zastupnik HSLS-a Darinko Kosor je ispred kluba zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a pozdravio osnivanje Ureda za kulturu  što je i bila inicijativa rada Hsls-a u prethodnom sazivu skupštine, ali i oštro osudio nači donošenja koji upućuje na političku trgovinu a ne na prijedlog dijelatnika u kulturi.
Davanje suglasnosti na Statut Centra za rehabilitaciju SILVER
Zastupnik HSLS-a Darko Klasić je ispred kluba zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a, iznio primjedbe na Statut Centra za rehabilitaciju Silver , koji je u sukobu sa Zaknom o socijalnoj skrbi.
Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram