Blog

 

 

 

 

Danas svi znaju da valja promijeniti Hrvatsku. Problem nije što treba učiniti nego kako! Gdje treba početi? Prije svega valja promijeniti gospodarstvo. Samo daleko bolja ekonomija može garantirati punjenje proračuna, redovitu isplatu mirovina, socijalne programe, kvalitetno zdravstvo, besplatno školovanje te adekvatnu prometnu, znanstvenu, kulturnu, sportsku i ostalu infrastrukturu. Kao poticaj na razmišljanje nudim Vam stoga gospodarski program u deset točaka koji odgovara upravo na to ključno pitanje:KAKO:

1.         Donijet ćemo jasnu strategiju budućeg razvoja s prioritetima, pretočiti ih u konkretne mjere, akcije i odluke te hitro promijeniti gospodarsku infrastrukturu države. To će povećati godišnji rast BDP i održavati ga na dvostruko većoj stopi od prosjeka EU, dosljednom implementacijom agresivne razvojne strategije s više rizika.

2.         Jačat ćemo ponos zbog pripadnosti Hrvatskoj, razvijajući kvalitetu proizvoda i usluga Made in Croatia. Hrvatska će uspostaviti sustav aktivnog odnosa prema svjetskoj javnosti razvijanjem identiteta koji će svijetu biti privlačan i potaknuti međunarodni kapital na investiranje u naše resurse.

3.         Izgradit ćemo vrhunski obrazovni sustav temeljen na stimuliranju izvrsnosti od dječjeg vrtića do doktorata znanosti i cjeloživotnog obrazovanja. Učenje će postati temeljna vrijednost, a ulaganje u znanje najvrednija investicija jer ćemo sustavno propagirati ideje i znanje kao poluge osobnog i društvenog napredovanja.

4.         Država će intenzivno promovirati nove tehnologije i inovacije, time omogućiti nastanak novih industrija te pomoći postojećima da stvaraju veću dodanu vrijednost. Hrvatska će postati zemlja znatiželje, afirmirati trajnu težnju učenju, napredovanju, stvaralaštvu, razvoju novih vještina i sposobnosti.

5.         Značajno ćemo povećati stupanj integracije u europske i svjetske gospodarske tokove, zaustaviti trend deindustrijalizacije i smanjiti autarhičnost gospodarstva. Izvoznicima ćemo osigurati poreske olakšice i u tom smjeru voditi politiku tečaja kune. Raznolikim poticajnim mjerama promijenit ćemo strukturu hrvatskog gospodarstva i izvoza, prema djelatnostima s većim udjelom znanja.

6.         Uvest ćemo jednostavni poreski sustav uz niske stope poreza, osigurati transparentnost i biti lider u primjeni suvremenih informacijskih tehnologija. Poreska će reforma poticati investicije, poduzetništvo i otvaranje radnih mjesta. Uvest ćemo strogu i pravednu kontrolu naplate poreza, oštro kažnjavajući prekršitelje.

7.         Osigurat ćemo fleksibilnosti tržišta rada uz sigurnost za zaposlenike, jednostavnim zapošljavanjem i otpuštanjem, bez birokratskih zapreka. Ukinut ćemo neopravdane privilegije, promovirati nagrađivanje onih koji dobro rade, prestat ćemo štititi one koji loše rade. Uvest ćemo aktivnu politiku zapošljavanja organiziranjem kvalitetnih programa prekvalificiranja, ovisno o potrebama tržišta.

8.         Radikalno ćemo pojednostaviti proces osnivanja novih poduzeća i provođenja stečaja, što će stimulativno djelovati na investitore i njihov interes za pokretanje poslova u Hrvatskoj. Politika subvencija omogućit će osposobljavanje sposobnih, a ne nesposobnih. Vertikalne subvencije zamijenit ćemo horizontalnima koje potiču strateške ciljeve razvoja Hrvatske.

9.         U političkom i poslovnom životu zalagat ćemo se za iskrenost otvorenost, povjerenje, poštenje, priznavanje pogrešaka, odlučivanje i raspravljanje na temelju argumenata. Hrvatska će postati okruženje u kojem svatko može uspjeti svojim radom, a poduzetnička energija dovodi do pojedinačnog i općeg blagostanja.

10.     U svim područjima života i rada afirmirat ćemo pravednost, boriti se za dosljednu i objektivnu primjenu prava i pravde u svim institucijama države i društva. Iskorijenit ćemo korupciju. Stvorit ćemo kulturu pružanja podrške svakom pojedincu da ostvari uspjeh, da napreduje i razvija sve svoje talente i sposobnosti.

Dosljedna realizacija ovog programa mogla bi Hrvatsku iz gospodarski slabašnog člana EU za manje od desetljeća pretvoriti u „Kaliforniju“ Europe. Je li to san za koji se isplati politički boriti?

Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram