Vladin paket mjera za ublažavanje cijena energenata očekujemo se do kraja ovog tjedna, ali
HSLS očekuje i plan mjera za ublažavanje posljedica energetske krize i u našem Gradu Zagrebu.
Građani očekuju konkretne poteze i planove koji bi se olakšala energetska situacija Zagrepčankama i Zagrepčanima.
Pozdravljamo što je već u srpnju Gradska vlast uvela pojedine mjere štednje, kao što su
smanjenje hlađenja zgrade Gradske uprave, ali bez dodatnih mjera bojimo se da nas čeka
teška zima.
Velika većina gradova u EU je već izradila paket mjera, a pozitivne primjere imamo i u RH na
primjeru Grada Bjelovara koji je predložio niz mjera za ublažavanje energetske krize kao što
su: oslobađanje dijela komunalne naknade, oslobađanje plaćanja naknade za postavljanje
terasa poduzetnicima, sufinanciranje ugradnje solara i dizalica topline i obećanje da neće
poskupljivati komunalne usluge kao poduzetnicima tako i građanima.
Potrebno je hitno požuriti za provedbom programa izgradnje sunčanih elektrana, zatim
pojačati energetsku obnovu zgrada javne namjene i omogućiti građanima sufinanciranje dijela
troškova za energetsku obnovu, krenuti sa redukcijama u radu gradskih fontana i svesti na
minimum potrošnju električne energije i plina u zgradama javne namjene nakon radnog
vremena.
Uštede i redukcije moraju započeti sa zgradom Gradske uprave i Gradske skupštine kako bi
pokazali solidarnost sa građanima Grada Zagreba koji sve to na kraju krajeva i plaćaju.

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram