Povodom 90.obljetnice rođenja Vesne Parun, HSLS Gornje Dubrave pokrenu je cijeli niz aktivnosti vezanih za lik i i djelo pokojne pijesnikinje. MO HSLS-a ¨Studenski grad¨ kao jednu od prvih aktivnosti , organizirao je večer poezije Vesne Parun pod nazivom ¨Crna maslina¨ u Studenskom gradu gdje je pjesnikinja provela pola stoljeća svojeg života. U večeri poezije sudjelovao je i cijeli niz njezinih životnih suputnika i prijatelja , koji su i podržali inicjativu HSLS-a i prof. Miljenka Šimprage u inicijativi obilježavanja lika i dijela Vesne Parun.

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram