U utorak 30. siječnja gradonačelnik Milan Bandić   predložit će zastupnicima gradske skupštine odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu.  Prijedlog odluke  je u suprotnosti sa  zaključkom zastupnika 5. sjednice  Gradske skupštine, koji jasno određuje način pružanja javne usluge prikupljanja otpada kao i isključuje bilo kakvu mogućnost  poskupljenja istoga. Iako je stranka Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti bila protiv Prijedloga za izmjene i dopune prijedloga zaključka 5. Sjednice Gradske skupštine , zaključak je donesen pravomoćnom većinom te je isti  Gradska uprava dužna provoditi.

Obaveze u pogledu postupanja sa komunalnim otpadom su poznate više od 4 godine, usvajanjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Donošenjem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom u svibnju 2017. nije i ne može biti izlika gradovima i općinama, pa tako i gradu Zagrebu da nije pripremio potrebnu infrastrukturu i građevine za gospodarenje otpadom. Zbog toga će primjena spomenute Uredbe i na osnovu nje izrađena „Odluka“ na necjeloviti sustav gospodarenja otpadom Grada Zagreba imati i rezultate koji neće biti dostatni za ispunjavanje zadanih ciljeva.

Kao poseban nedostatak „Odluke“ ističemo odredbe po kojima će se naplata usluge prikupljanja za građane obavljati po volumenu posuda i broju odvoza. Mada ima zakonsko uporište, ovakava način naplate je nepravičan i u biti znači zadržavanje postojećeg stanja. Naplata po volumenu posebno u višestambenim zgradama nije adekvatan jer se ne može nadzirati dali neko kućanstvo odlaže više ili manje od dodjeljenog udjela u zajedničkom spremniku niti se može nadzirati tko se eventualno ne pridržava odredbi „Odluke“ o načinu prikupljanja otpada. Također, naplata po broju minimalnih odvoza u višestambenim zgradama znači da se usluga može naplatiti kada su članovi kućanstava na odmoru izvan Zagreba i ne proizvode otpad. Smatramo da je naplatu usluge po kriteriju mase potrebno prakticirati gdje je god to moguće posebno kod privatnih kuća. Također, tamo gdje to nije moguće predlažemo uvođenje vrećica odgovarajućeg volumena pri čemu se kupnjom vrećica ujedno plaća i usluga prikupljanja i odvoza. Druga alternativa je čipiranje posuda, tako da se može  evidentirati kućanstvo/osoba koja je odložila otpad i na taj način pravično naplatiti pružena usluga. U tom smislu vrlo važnim smatramo i edukaciju građana o pravilnom načinu prikupljanja i odvajanja otpada. Nažalost, predloženom „Odlukom“, pružatelj usluge nije predvidio edukacije a to bi trebala biti njegova temeljna obaveza.

„Odlukom“ je trebalo definirati i kriterije „kućnog kompostiranja“ budući da dio građana to već prakticira i ne proizvodi biootpad.  Umjesto toga „Odlukom“ se namjerava kažnjavati građane ako ne predaju biootpad pružatelju usluga što smatramo da je u suprostnosti s mjerama izbjegavanja nastajanja otpada određenim nacionalnim Planom gospodarenja otpadom.

Kako ne postoje sortirnice komunalnog otpada, ovom „Odlukom“ građani dobivaju ulogu „sortirnica“ budući  samo „čisti“ reciklabilni otpad ima tržišnu vrijednost.  Uz mješani komunalni otpad, papir i biootpad, građani će odvajati plastični otpad i metalnu ambalažu a također odvajati će staklenu ambalaža i tekstil koju će odlagati na zelenim otocima. To će izazvati i problem prostora u kućanstvima , do 60 m2. Kako će građani sortirati umjesto sortirnice otpada, predlažemo da se za PET, papir, staklenu i metalnu ambalažu, građanima daje odgovarajuća naknada po predaji reciklata pružatelju usluge.

Napominjemo i nelogičnosti u kaznenim odredbama „Odluke“. Tako će se korisnici usluge kažnjavati ako se pojavi neugodni mirisi, što će se teško izbjeći naročito tijekom ljetnih mjeseci kad biootpad fermentira znantno brže nego u hladnijim djelovima godine. Također izražamo neslaganje s odgovornošću korisnika usluge za posude postavljene na javnim površinama jer građani nemaju nikakve ovlasti da spriječe eventualne devastacije od strane trećih osoba. Općenito smatramo da su predložene kazne za nepridržavanje odredbi „Odluke“previsoke i da bi umjesto toga trebalo pristupiti sustavnoj i temeljitoj eduakciji građana o pravilnom postupanju s otpadom.

Na  konferenciji za medije Darko Klasić,  zastupnik HSLS-a u  Gradskoj skupštini Grada Zagreba i Mirko Budiša predsjednik Savjeta za zaštitu okoliša i prirode GO HSLS-a zatražili su ispred  Zagrebačkog HSLS-a od gradonačelnika Milana Bandića i po ovom pitanju inertne gradske uprave,   da ugrade u prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada i usluga povezanih sa javnom uslugom  zaključke  5. sjednice Gradske skupštine  grada  Zagreba , tj. da se osigura  naplata građanima usluge odvoza otpada  po stvarno predanim količinama miješanoga komunalnog otpada,  te da se u sustav gospodarenja otpada traže dugoročna i kvalitetna rješenja kojima nije samo bitno zadovoljiti formu.

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram