Iako kriptovalute i blockchain, tehnologija na kojoj se temelje, postoje već više od 10 godina,
javni diskurs o tim novim alatima tek je u začetku. Ipak, riječ je o jednoj od brojnih važnih i
modernih tema koje utječu na svjetske okolnosti i mijenjaju postojeće paradigme.
HSLS smatra važnim da se politika okrene pojedincu u 21. stoljeću i budućim izazovima s
kojima se suočava čitav svijet. Naime, današnji pojedinac prvenstveno osjeća nesigurnost
zbog svih pojava postmodernog doba obilježenog globalizacijom i internetom. Informatičari i
inženjeri, koje financiraju ulagači i korporacije, a koji politički ne predstavljaju građane, sve
više stvaraju fenomene poput 5G mreža, biotehnologije, bitcoina i raznih kriptovaluta,
blockchaina, strojnog učenja, umjetne inteligencije, koje većina građana uopće ne razumije, a
kamoli da na njih utječe, zbog čega se pojedinci sve više osjećaju ne samo nesigurnima, nego
i nebitnima.
Zbog toga je HSLS u cilju, s jedne strane, započinjanja političkog diskursa o temama 21.
stoljeća i, s druge strane, mijenjanja osjećaja građana da ih budućnost zaobilazi njihovim
uključivanjem u njezino kreiranje, organizirao 17. lipnja 2021. u 18 sati u kazališnoj kavani
Kavkaz tribinu pod nazivom „Što će sve promijeniti kriptopoduzetništvo”, na kojoj su
sudjelovali stručnjaci iz navedenog područja, predsjednik HSLS-a Dario Hrebak te
zainteresirana javnost. (treba navesti stručnjake i njihove titule/uloge)
Kriptorevoluciju utemeljenu na blockchain tehnologiji HSLS ocjenjuje izrazito pozitivnom
jer u njoj vidi uspjeh privatne inicijative u okvirima međunarodne suradnje kao reakciju na
izrazitu centralizaciju na razini globalnog internetskog okruženja, koja je dovela do monopola
malobrojnih velikih internetskih kompanija nad podacima njihovih korisnika.
Dok su se prije sve transakcije na internetu odvijale posredstvom određenih autoriteta, kao
posrednika koji ih verificiraju, a koji su imali ili u pogledu kojih su postojale znatne
kontrolne ovlasti, blockchain tehnologijom, zasnovanom na povjerenju u mrežu subjekata
koja kao podatkovni sustav funkcionira na temelju zajedničkih algoritamski izraženih pravila
i konsenzusa („Code is law”), sada se centralizirane internetske poslužitelje zamjenjuje tzv.
digitalnim autonomnim organizacijama.
HSLS u decentraliziranom pristupu velikog broja građana informacijama i imovini vidi
perspektivu daljnjeg globalnog demokratskog razvitka onemogućavanjem stvaranja
monopola, oligopola i sličnih struktura moći unutar različitih područja javnog i privatnog
života, koji su nerijetko ključna prepreka ostvarivanju autonomije pojedinaca. Osim toga,
blockchain tehnologija omogućuje međunarodnu suradnju na temelju privatne i dobrovoljne
inicijative u svrhu realizacije najrazličitijih lokalnih, nacionalnih ili globalnih projekata

usmjerenih na dobrobit pojedinaca, kao što su, među ostalim, mjere politika u vezi s
klimatskim promjenama.
Riječ je o liberalnoj paradigmi novog doba za rješavanje klimatskih i drugih globalnih
političkih pitanja s pojedincem i njegovim inicijativama kao vrijednosnim polazištem, koja je
alternativa suvremenim lijevo-zelenim politikama utemeljenima na kolektivističkim idealima,
zabranama i ograničavanjima individualnih sloboda.
Stoga je HSLS prva hrvatska politicka stranka koja izražava pozitivan politički stav o
kriptopoduzetništvu i blockchain tehnologiji te će se zalagati za promicanje
kriptopoduzetništva stvaranjem prijateljskog regulatornog okruženja radi ostvarivanja
njegovih brojnih potencijala za hrvatsko gospodarstvo. Također, s obzirom na to da
blockchain tehnologija, kao tehnologija zasnovana na povjerenju, to povjerenje tek treba
steći, potrebni su primjeri uspješne primjene te tehnologije, zbog čega će se Liberali zalagati
za razvijanje što većeg broja državnih usluga na temelju blockchaina, a osobito u područjima
u kojima je to razumno s obzirom na zahtjeve u pogledu uštede smanjivanjem troškova,
transparentnosti, javnog nadzora ili zaštite od manipulacija.
HSLS isto tako namjerava aktivno promicati, zastupati i okupljati kriptopoduzetnike, ali i
potrošače koji se žele služiti kriptovalutama kao alternativnim sredstvom razmjene. Ovim
putem ujedno poziva sve zainteresirane osobe i udruženja na zajedničko oblikovanje politika
u vezi s kriptopoduzetništvom i blockchain tehnologijom, a od nadležnog Ministarstva
financija konkretno traži prilagodbu zastarjelih odredbi Zakona o financiranju političkih
aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma kako bi se omogućilo transparentno financiranje
političkih aktivnosti i kriptovalutama kao prvi korak u sustavnom reguliranju kriptovaluta s
poduzetničkog i potrošačkog aspekta.

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram