U sklopu inicijative prikupljena su 32 potpisa podrške saborskih zastupnika što čini više od 1/5 od njihovog ukupnog broja što je prema Hrvatskom Ustavu dovoljno da se pokrene procedura njegove izmjene i dopune.

 

Darinko Kosor  pozvao je preostale političke stranke da podrže inicijativu  te  najavio da će HSLS i službeno uputiti zahtjev za izmjenom Ustava saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Naglasio je kako izmjena Ustava treba ići u smjeru zabrane privatizacije vodnih izvora, građevina i infrastrukture koja služi za opskrbu građanstva pitkom vodom, te se pozvao na slične odredbe u ustavima Slovačke Republike i Republike Slovenije.

 

HSLS smatra da se pravo na ekonomsku dostupnost vode za ljudsku potrošnju mora kroz Ustav osigurati kao novi vid ljuskog prava jer je voda zajedničko dobro, svakodnevna ljudska potreba i nitko nema prava na njoj stvarati profit.

 

Mirko Budiša  istaknuo je kako se ovom HSLS-ovom inicijativom  ne utječe niti ograničava upotreba vode u gospodarstvu putem koncesija kako je to određeno odredbama postojećeg Zakona o vodama. Naglasio je kako pravo na ekonomsku dostupnost vodi za ljudsku potrošnju bez stvaranja profita znači da javna poduzeća koja isporučuju takvu vodu trebaju poslovati na vrlo racionalnim osnovama te sanirati vodovodnu mrežu koja je često propusna i do 50%. Smatra kako izmjena Ustava na temelju HSLS-ove inicijative neće zahtijevati značajnije izmjene zakonodavnog okvira odnosno zakonskih i podzakonskih akata kojima se regulira područje vodnih usluga.

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram