Mjesni ogranak Studentski grad ogranka HSLS-a Gornja Dubrava pokrenuo je  inicijativu uklanjanja azbestnih ploća sa krovova javnih institucija: Osnovne škole Vjenceslav Novak i Centra za autizam. Inicijativu podupire Savjet za za zaštitu okoliša, prirode i održivog razvoja GO HSLS-a Grada Zagreba na čelu sa predsjednikom, gospodinom Mirkom Budišom. Naime, problem građevinskih materijala sa ugrađenim azbestom nije samo ekološki problem (opasni otpad) već je to i javnozdravstveni problem budući da čestice  azbesta u vrlo maloj koncentraciji uzrokuju azbestozu, kancerogene bolesti i bolesti respiratornog sustava. Iz navedenih razloga od 2005.godine azbestni materijalu su zabranjeni u uporabi u Hrvatskoj i cijeloj EU. Nažalost, prema nekim podacima u Gradu Zagrebu je preko 400 građevina sa ugrađenim azbestnim materijalom, od čega je 35 škola koje pohađa oko 17.000 učenika. Zbog toga je cilj ove inicijative uklanjanje po zdravlje opasnih azbestnih materijala poveže i povećanje energetske učinkovitosti zgrada koje bi išle u rekonstrukciju (npr. ugradnja termoizolacijskih žbuka)  te da se sagleda i mogućnost primjene obnovljiv izvora energije (npr. fotonaponskih ćelija-sunčevi kolektori) na javnim građevinama za što se mogu koristiti i sredstva EU fondova.

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram