Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Darinko Kosor i nezavisni gradski zastupnik Vladimir Ferdelji održali su konferenciju za medije na temu: RJEŠENJE MANJKA KAPACITETA U DOMOVIMA UMIROVLJENIKA JAVNO – PRIVATNIM PARTNERSTVOM.
„Imamo sustavno neriješene probleme kapaciteta, na mjesto u gradskom domu za umirovljenike čeka se i po 7 godina, po redovnoj proceduri, u privatnim domovima postoje slobodna mjesta, ali problem je cijena. Zato mi predlažemo sljedeći model izgradnje novih kapaciteta kojim bi se riješili svi navedeni problemi.“, poručio je predsjednik Gradske skupštine Darinko Kosor.
„Grad jednostavno nema novaca da tako velike kapacitete izgradi odjednom. Zato mi predlažemo da se angažira imovina grada i investicijski potencijal privatnika, što bi osim rješenja problema kapaciteta domova umirovljenika, dovelo i do otvaranja novih radnih mjesta.“, rekao je Vladimir Ferdelji.PROJEKT – STARAČKI DOMOVI:1. STANJE
– ukupni kapaciteti domova, uzimajući u obzir i gradske koji su subvencionirani u privatne koji posluju po tržišnim principima, su premali
– liste čekanja na mjesto u gradskom domu veće su od kapaciteta domova, a čeka se 7 godina. Prilika za korupciju, nepotizam…
– gradski troškovi su visoki i pokrivaju sve mane državnog upravljanja
– privatni ulagači podnose punu investiciju, punu ekonomsku cijenu i puni rizik popunjavanja kapaciteta, pa nema dovoljno investicija
dosadašnji način izgradnje gradskih domova je preskup i prespor, pa Grad zbog nedostataka sredstava ne može pokriti niti prirast klijenata, a kamoli smanjiti liste čekanja

2. CILJ PROJEKTA
– u kratkom roku sagraditi dovoljne kapacitete (bez daljnjeg zaduživanja) te riješiti ili radikalno skratiti liste čekanja
– zadržati standard smještaja i socijalnu sigurnost klijenata uz manje troškove i investicije
– angažirati privatni i bankovni kapital, omogućiti samozapošljavanje te otvoriti gotovo tisuću radnih mjesta

3. MODEL RJEŠAVANJA PROBLEMA – javno-privatno partnerstvo
– javno-privatno partnerstvo mora omogućiti aktiviranje gradske imovine i privatnog kapitala, čijom sinergijom se na optimalan način mogu postići ciljevi Projekta
– model može sadržavati različite varijante javnih i privatnih udjela, a sličan projekt je pokrenut u Križevcima
– iako za svaki projekt pojedinačno valja izraditi studiju isplativosti, u pravilu partneri osiguravaju slijedeće:

3.1. LOKALNA ZAJEDNICA (javni sektor) osigurava:
– zemljište ili dugoročnu koncesiju na zemljište ili nekretninu koju valja preurediti
– dugoročno punjenje ugovorenog djela kapaciteta (50-60%) uz subvenciju klijenata
– kontrolu socijalnog standarda i uvjeta u domu
3.2. PRIVATNI SEKTOR osigurava:
– izgradnju i opremanje objekta sukladno usuglašenoj dokumentaciji
– upravljanje domom sukladno standardima upravljanja ustanovama te namjeni
– kapital potreban za izgradnju i upravljanje

4. NAČIN REALIZACIJE PROJEKTA
– realizaciji projekta prethodi detaljna analiza kapaciteta koja mora obuhvatiti sve izgrađene kapacitete u privatnom i javnom sektoru
– aktivnosti provođenja počinju s usvajanjem novog GUP-a u okviru kojeg treba odrediti dvadesetak lokacija u svim gradskim četvrtima pogodnih za izgradnju domova za starije (kapaciteta od 50-200 korisnika) kojima se u potpunosti zadovoljavaju srednjoročne potrebe i rješavaju liste čekanja
– gradske službe rade idejni projekt za svaku lokaciju posebno i raspisuju neobvezujući natječaj za javno-privatno partnerstvo, u okviru kojeg ponuđači moraju dostaviti studiju isplativosti kako bi se detaljno sagledale obaveze svakog partnera
– na osnovu najboljih ponuda, Grad raspisuje obavezujući natječaj sukladno zakonu, izabire partnera i ugovorno regulira javno-privatno partnerstvo s jasnim rokovima stavljanja objekta u funkciju
– uspješno provođenje ovog modela moglo bi riješiti još jedan veliki zagrebački problem, pod uvjetom da se procedura provodi transparentno i zakonito
– novo zapošljavanje, angažman privatno kapitala i stavljanje u funkciju gradske imovine u ovom projektu se iz politiziranih kapitala pretvaraju u realnu praksu
– ukoliko privatni sektor ne pokaže interes, ili se rješenje iz bilo kojeg razloga pokaže nepovoljno za Grad, od projekta se bez ikakve štete može odustati prije raspisivanja obvezujući natječaja.

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram