Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Darinko Kosor je održao konferenciju za medije. Konferenciji su nazočili i gradski zastupnici iz Kluba zastupnika HSLS-a i HSS-a Alen Ostojić i Nenad Matić.

O mogućoj izgradnja kampa HNS-a na Sveticama mišljenje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba i Kluba zastupnika HSLS-a i HSS-a je sljedeće:

1. Gradska skupština Grada Zagreba dosad nije razmatrala prijedloge, niti donosila odluke o izgradnji kampa HNS-a na Sveticama.

2. Jedino što se do sada dogodilo je raspisivanje natječaja 4. siječnja 2014. godine od strane gradonačelnika, prema njegovim ovlastima koje su mu date Odlukom o načinu upravljanja i korištenja športskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba od 31.ožujka 2010. godine (kada je SDP imao većinu u Gradskoj skupštini Grada Zagreba) gdje sukladno Članku 6. gradonačelnik sam sportske terene može davati u zakup bez Gradske skupštine Grada Zagreba ( Članak 6. Športske se građevine daju u zakup javnim natječajem športskim klubovima i savezima, športskoj zajednici, ustanovama, trgovačkim društvima registriranim za obavljanje športske djelatnosti i fizičkim osobama registriranim za obavljanje športske djelatnosti. Sukladno kriterijima i uvjetima utvrđenim ovom odlukom natječaj raspisuje gradonačelnik Grada Zagreba. )

Tko će biti dobitnik natječaja bit će poznato tek 21. siječnja 2014. kada je u Uredu za obrazovanje, kulturu i šport otvaranje ponuda.

3. Ako HNS bude želio Gradsku skupštinu Grada Zagreba upoznati, te joj prezentirati širi prijedlog suradnje sa cjelokupnim projektom i potrebnom investicijom, predsjedništvo Gradske skupštine će predstavnike HNS sa zadovoljstvom primiti i saslušati, te sa njihovim prijedlozima upoznati sve klubove zastupnika, te zagrebačku javnost. No, to se do danas nije dogodilo.

4. Minimum koji očekujemo od svakog prijedloga koji bi mogao doći na sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba:
– da nije potrebna izdvojiti nikakva sredstva iz Proračuna Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga,
– da je potencijalni investitor spreman o svom trošku isfinancirati sve sadržaje za atletiku.
5. Prema našem viđenju, prioriteti na Sveticama su sljedeći i to redom:
1. završenje bazena Svetice (za što su osigurana sredstva u Proračunu za 2014. godinu)
2. obnova atletske staze, izgradnja atletske dvorane i novih svlačionica,
3. mjestu su ostali objekti kao što je kamp HNS-a i slično ( na istoj lokaciji je već bio predviđen Rukometni dom)

O mogućoj prodaji Zagrebačkih ljekarni predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba rekao je sljedeće: „ Zagrebački holding s vremenom treba prerasti u komunalni holding, a moguća prodaja Zagrebačkih ljekarni dio je tog preustroja.
Gradska skupština Grada Zagreba, prije donošenja bilo kakve Odluke, tražiti će pisano očitovanje Gradskog ureda za zdravstvo o prodaji Zagrebačkih ljekarni, te o primjedbama Hrvatske ljekarničke komore.
Jedini prihvatljivi model prodaje je:
50% strateški partner ( pod uvjetom da je iz core businessa i visina cijene)
25% radničko dioničarstvo ( s velikim popustima na godine radnog staža za djelatnike)
25% + 1 dionica ostaju u vlasništvu Zagrebačkog holdinga, odnosno Grada Zagreba.
Nadalje, tražit ćemo mogućnost da ako Gradska skupština Grada Zagreba ne bude zadovoljna ponuđenom cijenom i/ili ponuđenim uvjetima zaštite prava zaposlenika, može odbiti ili odgoditi prodaju.“

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram