Oporbeni klubovi (uključujući i naš klub HSLS-Sandra Švaljek) u Gradskoj skupštini Grada Zagreba zajedno su stavili točku dnevnog reda o “lex šerif” na sljedeću sjednicu Gradske skupštine koja će se održati 26. listopada.   Smatramo da se Gradska skupština Grada Zagreba kao najveće predstavničko tijelo u jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj treba očitovati o “Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi” kojim se znatno smanjuje uloga predstavničkih tijela u korist načelnika, gradonačelnika i župana. Smatramo da je Nacrt prijedloga Zakona koji je Ministarstvo uprave uputilo na javno savjetovanje 18. rujna protivan interesima građana Zagreba jer značajno ograničava mogućnost zastupanja njihovih potreba i interesa putem izabranih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i stoga pozivamo Vladu Republike Hrvatske da povuče navedeni prijedlog iz daljnje procedure.

Prijedlog zaključka koji su oporbeni klubovi usluglasili, a o kojem će raspravljati gradski zastupnici/ce,

                         

  1. Gradska skupština Grada Zagreba protivi se Nacrtu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je Ministarstvo uprave uputilo na javno savjetovanje 18. rujna 2017.
  1. Prijedlogom se ukida odredba o istovremenom raspuštanju predstavničkog tijela i razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana i njihovog zamjenika ako u zakonom određenom roku predstavničko tijelo ne usvoji proračun, odnosno odluku o privremenom financiranju koju predlažu čelnici jedinica lokalne i regionalne samouprave. Na taj način izvršna tijela – općinski načelnici, gradonačelnici i župani – postaju praktički nesmjenjivi, a predstavnička tijela gube ključnu polugu kontrole izvršne vlasti koju im daje mogućnost odbijanja proračuna. Članovi lokalnih predstavničkih tijela izabrani su izravno, isto kao i čelnici jedinica lokalne i regionalne samouprave. Također, sukladno članku 133. Ustava Republike Hrvatske te članku 3. Europske povelje o lokalnoj samoupravi koja je dio pravnog poretka RH, pravo na samoupravu ostvaruje se putem predstavničkih tijela, a ne čelnika jedinica lokalne i regionalne samouprave. Utoliko hrvatski politički sustav jasno daje veći demokratski legitimitet predstavničkim tijelima. Jačanjem položaja izvršnih tijela na štetu predstavničkih ozbiljno se ugrožava demokracija na lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj.
  1. Zastupnici Gradske skupštine Grada Zagreba izabrani su od građana na neposrednim tajnim izborima kao i gradonačelnik Grada Zagreba. Gradska skupština predstavlja širok spektar interesa, vrijednosti i potreba građana Zagreba, a upravo je usvajanje proračuna ključni instrument kroz koji se volja birača ostvaruje. Ukoliko za svoju politiku koja se ostvaruje kroz prijedlog proračuna Gradonačelnik Grada Zagreba nema podršku većine gradskih zastupnika, gradonačelnik treba biti razriješen i trebaju se raspisati prijevremeni izbori kako za Gradsku skupštinu tako i za Gradonačelnika. Uloga Skupštine ne može biti da automatski usvaja bilo kakav proračun koji je predložio gradonačelnik, a posebno ne da usvaja proračun koji većina zastupnika smatra lošim za građane.
  1. Gradska skupština Grada Zagreba poziva Vladu Republike Hrvatske da povuče navedeni prijedlog iz daljnje procedure i u potpunosti odustane od ovakvih izmjena jer osiguravanje kontinuiteta i političke stabilnosti koje se navodi u obrazloženju izmjena ne može biti opravdanje za slabljenje uloge demokratski izabranih predstavnika građana.
  1. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.
Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram