Na inicijativu predsjednika HSLS-a Grada Zagreba i gradskog zastupnika Alena Ostojića ,uz potporu  Savjeta za branitelje HSLS-a i predsjednika savjeta Alena Bartoša na 47.sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba osnovano je  Povjerenstva za branitelje kao posebno radno tijelo koje će imati zadaću ponajprije razmatrati provođenje Programa mjera skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te po potrebi predlagati njegove izmjene i dopune u suradnji s nadležnim gradskim upravnim tijelima. Nadležnosti ovoga povjerenstva omogućuju mu praćenje stanja i razmatranje pitanja značajnih za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja, te predstavnicima braniteljskih udruga osigurava neposredno sudjelovanje u njegovu radu i odlučivanju.

Povjerenstvo za branitelje imalo bi predsjednika i osam članova. Predsjednika i pet članova Povjerenstva Gradska skupština imenovala bi iz redova gradskih zastupnika, a tri bi se člana birala iz reda braniteljskih udruga i udruga proizašlih iz Domovinskog rata.
Potrebno je napomenuti da su za osnivanje stalnoga radnog tijela Gradske skupštine (odbora) za branitelje, umjesto predloženog povjerenstva, uz izmjene Statuta Grada Zagreba nužne i izmjene Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba.
S obzirom na dugotrajnost postupka promjene Statuta Grada Zagreba i Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (provodi se u dva čitanja), očekuje se da Gradska skupština, u novom sazivu, predloži osnivanje Odbora za branitelje, kao stalnoga radnog tijela Gradske skupštine. Do tada bi Povjerenstvo za branitelje obavljalo sve zadaće iz nadležnosti Odbora za branitelje.

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram