Mjesna samouprava gradske četvrti Črnomerec donijela je odluku da će podržati zahtjev stanovnika ulice Črnomerec, Fraterščice i Mikulića za izmještanje reciklažnog dvorišta sa tkz. Opatičke livade.  Sukladno tome Zagrebačka Čistoće izvjestila je da će mobilno dvorište preseliti u slijedećih 15 dana na novu lokaciju. 

  Iako su stanovnici zadovoljni sa tom odlukom danas su održali još jedan prosvjedni skup te prikupili preko 700 potpisa potpore građana kako bi poduprijeli zahtjev za preseljenje reciklažnog dvorišta.

HSLS smatra da se građane uvijek treba konzultirati u donošenju svih odluka koje neposredno utječu na kvalitetu njihovog života.  Mjesna samouprava treba donositi neposredne odluke i rješavati samostalno komunalne probleme u konzultaciji sa građanima. U tu svrhu zalažemo se i za povratak pravne osobnosti mjesnoj samoupravi kako bi se ubrazali postupci  riješavnja problema građana kao i doprinjelo transparentnosti javne nabave,  a samim time i sprijećile moguće koruptivne radnje.

  Kako bi se oplemenio prostor nakon izmještanja reciklažnog dvorišta , HSLS grada Zagreba zatražio je preko svojih viječnika u mjesnoj samoupravi Hrvoja Sedmaka i Damira Haligonje da se u plan malih komunalnih akcija GČ Črnomerec hitno uvrsti uređenje parka za djecu i parka za kućne ljubimce.

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram