I ove godine, 5. lipnja obilježit ćemo svjetski dan zaštite okoliša pod geslom „ Daj svoj maksimum za život na Zemlji – nultom tolerancijom prema nezakonitoj trgovini divljim vrstama“. Prilika je to da se još jednom podsjetimo kako će o smanjivanju opterećenja okoliša, očuvanju bio raznolikosti i racionalnom gospodarenju prirodnim resursima ovisiti kvaliteta ljudskog života na Zemlji.

Grad Zagreb je u posljednjih petnaestak godina sljedeći propise iz područja zaštite okoliša napravio odgovarajuće pomake, ali u mnogim područjima još uvijek postoje izazovi i problemi koje treba riješiti.

Odlagalište Jakuševec – Prudince, mada sanirano još uvijek zaprima na trajno odlaganje mješoviti i neselektirani komunalni otpad. Na taj način se svakodnevno i nepovratno gube vrijedne sirovine kao što su staklo, papir, karton, plastika, metali i sl. Odvajanje otpada je na niskim razinama i Zagreb je među EU metropolama po tom pitanju i općenito pitanju gospodarenja otpadom na zadnjem mjestu. U narednom periodu značajne napore treba usmjeriti na reciklažu otpada i njegovu upotrebu kao sekundarne sirovine, kroz novi ekonomski model kružnog gospodarstva.

U Gradu Zagrebu postoje i stotine divljih odlagališta koja su često smještena u zonama sanitrane zaštite izvorišta pitke vode čime se povećava rizik onečišćenja podzemnih voda i kvaliteta vode iz javnog vodoopskrbog sustava. Vodoopskrbi sustav zbog velikih gubitaka postaje sve manje ekonomičan i učinkovit. Sa druge strane, gradsko područje još uvijek nije u potpunosti pokriveno sustavom javne odvodnje. Također, neracionalno upravljanje uređajem za pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda Grada Zagreba, predstavlja neopravdano veliko financijsko opterećenje za građane i gospodarstvo.

Na području Grada, egzistira „crna točka“ tj. opasnim otpadom onečišćena lokacija „Savica-Šanci“. Ova lokacija je ujedno i dio ornitološkog rezervata sa raznolikom i zadnjom gradskim staništem ptica te je treba hitno sanirati i dovesti u provobitno stanje. Dodatne napore treba uložiti u očuvanje Parka prirode Medvednica posebice imajući u vodu planirane zahvate izgradnje sljemenske žičare. Osim prirodnih vrijednosti i resursa, predstoji veliki izazov u smanjivanju opterećenja okoliša iz prometnog sektora kroz osuvremenjavanje prometnica i općenito uvođenjem bolje regulacije, poticanjem ekološki prihvatljivijeg načina prijevoza i izgradnjom potrebne biciklističke infrastrukture.

HSLS Grada Zagreba, koristi priliku i poziva sve sugrađane da svojim osobnim ponašanjem i primjerom u svakoj situaciji vode računa o zaštiti okoliša i na taj način pridonose održivom razvoju naše lokalne zajednice. Istovremeno, pozivamo gradonačelnika Milana Bandića i gradsku upravu da poduzimanjem potrebnih aktivnosti poboljša i unaprijedi kvalitetu zaštite okoliša i prirode, a posebice promjenom postojećeg sustava upravljanja otpadom, pridonese ostvarivanju zajedničkog europskog cilja-resursno učinkovitog društva.

Članice i članovi Ogranka Stenjevec prigodno su obilježili Svjetski dan zaštite okoliša upoznavši svoje sugrađane  s problemima zaštite okolišta u Gradu Zagrebu te riješenju istih.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram