Dana 13. lipnja 2012. godine u Direkciji HSLS-a na Trgu Nikole Šubića Zrinskoga 17/1 održana je 2. sjednica Savjeta za obrazovanje, znanost i šport. Sjednci je predsjedavao predsjednik Savjeta prof. dr. sc.  Miljenko Šimpraga, a uz njega na sjednici su bili prisutni: D. Brajković, Tihana Petričević, J. Šestak, V. Tafra i Ksenija Vrabić. Na dnevnom redu sjednice bili su projekti vezani za razvoj predškolskog odgoja, visokog obrazovanja, znanosti te športa i rekreacije u Gradu Zagrebu.

No, prije same rasprave o projektima razmatrana je trenutna gospodarska situacija u Hrvatskoj, odnosno u Gradu Zagrebu. U raspravi koja je usljedila, a na temelju analiza koje je napravio Svjetski institut za razvoj iz Švicarske, uočeno je da je Hrvatska na čelu sa Zagrebom na dnu svjetske ljestvice po konkuretnosti – samo ispred Grčke i Venezuele. Da bi povećali konkuretnost u idućem razdoblju, sukladno preporukama švicarskih stručnjaka, članovi Savjeta predlažu:

  1. zapošljavenje mladih visokoobrazovanih kadrova koja se može ostvariti samo u transferu znanosti i tehnologije u gospodarstvo, odnosno, suradnjom akademske i znanstvene zajednice sa poduzetnicima i vladom RH
  2. poticanje inovativnosti u gospodarstvu te na sveučilištima i znanstvenim institutima s ciljem povećanja inovativnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća
  3. cjeloživotno učenje s ciljem obrazovanja, prekvalifikacija i osposobljavanja za potrebe  gospodarstva
  4. širenje poduzetničke klime koja mora poticati domaća i inozemna ulaganja u projekte i programe koji osiguravaju razvoj Grada Zagreba i Hrvatske  na duži rok
  5. reformu lokalne samouprave  s ciljem jednostavnijeg, bržeg i transparentnijeg finaciranja javnih potreba građana Garda Zagreba – posebice obrazovanja i športa.

U želji da pomogne u realizaciji ovih preporuka Savjet je raspravljao o konkretnim projektima vezanim za poboljšanje sustava predškolskog odgoja, osmoškolskog, srednješkolskog i visokog obrazovanja, razvoja i transfera tehologije, razvoja špotra i rekreacije te povezivanje obrazovanja, znanosti i športa sa gospodarstvom.

Na kraj rasprave, Savjet zaključuje da bi GO HSLS-a Grada Zagreba trebala hitno oformiti tim stručnjaka za izradu Program razvoja Grada Zagreba do 2020. godine koji bi se temeljio na nizu razvojnih projekata. Među tim projektima svakako bi trebali biti i projekti razvoja obrazovanja, znanosti i športa.  U tom smislu, članovi Savjeta su voljni sudjelovati u radu tima te pripremiti idejne projekte koji bi bili u duhu gore navedenih preporuka, odnosno Programa GO HSLS-a Grada Zagreba za predstojeće lokalne izbore.

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram