U srijedu  15.06.2016. održana je osnivačka skupština MO HSLS-a Ban Keglević HSLS-ova ogranka Črnomerec. Time se nastavlja širenje kapilarne mreže mjesnih ogranaka HSLS Grada Zagreba. HSLS Grad Zagreba nastoji na taj način uspostaviti što kvalitetniji odnos sa stanovnicima kvartova kako bi što kvalitetnije inicirao i rješavao svakodnevne probleme njihovih ulica i naselja. Izbornu skupštinu MO HSLS-a Ban Keglević tom prigodom pozdravili su predsjednik i tajnik GO HSLS Alen Ostojić i Darko Klasić , te izrazili nadu da će daljnjim osivanjem MO u okviru ogranaka doprinjeti još uspješnijem radu HSLS Črnomerca. Za predsjednika MO Ban Keglević je izabran Alen Vilhar.

IMG_7109 (2) IMG_7110 (2) IMG_7117 (2)

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram