Na sastanku IO i svih članova ogranka HSLS-a Gornja Dubrava , donesena je Odluka o osnivanju Savjeta za upravljanje projektima. Za predsjednicu Savjeta izabrana je mr. sc. Andreja Marcetić.
U djelokrugu rada Savjeta za upravljanje projektima su razvijanje kompetencija za upravljanje projektima i poduzetnosti radi povećavanja mogućnosti samozapošljavanja te apliciranja na natječaje, razvijanje socijalnih kompetencija u poduzetništvu te druga pitanja vezana uz razvijanje kompetencija s ciljem povećanja samozapošljivosti, mobilnosti i konkurentnosti na tržištu rada.
Planira se suradnja s organizacijama civilnoga društva, državnim upravnim organizacijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te stručnim, znanstvenim i obrazovnim ustanovama. Aktivnosti koje se planiraju usmjerene su na informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, radionice, konferencije, javni nastupi, kampanje) te cjeloživotno učenje i javno zagovaranje kroz lobiranje, kampanje, direktne akcije, praćenje i predlaganje javnih politika.

marcetić

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram