Dana 21.03.2012., u središnjici HSLS-a u Zagrebu, održana je konstituirajuća sjednica Savjeta za zaštitu okoliša, prirode i održivog razvoja. Ovaj Savjet jedan je od devetnaest Savjeta koji su osnovani pri GO HSLS-a Grada Zagreba i svojevrsna su gradska „vlada u sjeni“. Na sjednici GV HSLS-a, održanoj 27.02.2012, za predsjednika Savjeta izabran je Mirko Budiša, dipl.ing.kem.tehn., a za potpredsjednika Kristijan Jelić, dipl.ing. Savjet broji trinaest članova, uglednih poduzetnika, sveučilišnih profesora i ljudi čija je profesionalna orijentacija usko vezana uz projekte zaštite okoliša i učinkovito korištenje energije. Broj članova Savjeta nije ograničen te se njegovu radu mogu pridružiti svi članovi i simpatizeri HSLS-a. Na prvoj sjednici prezentirane su teme i program rada Savjeta, koji su prihvaćeni kao daljnja osnova za rad. Kao dominantne teme kojima će se Savjet baviti su problem gospodarenja otpadom, problem kakvoće zraka, vodoopskrba i zaštita podzemnih (pitkih) voda, obrada otpadnih voda, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, zamjena postojeće javne rasvjete i smanjenje svjetlosnog onečišćenja, problematika vezana uz buku, zaštita prirode, sanacija opasnim otpadom onečišćenog močvarnog staništa i ornitološkog rezervata „Savica-Šanci“, problematika rekonstrukcije komunalnog sustava Grada Zagreba kao preduvjeta održivog razvoja itd. Po potrebi Savjet se može baviti aktualnim (sličnim ili istim temama) na nacionalnoj razini. Na prijedlog predsjednika Savjeta, dogovoreno je da se na sljedećoj sjednici koja će se održati u prvoj polovici travnja raspravlja o aktualnom stanju gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu. Cilj je da HSLS kao jedna od rijetkih političkih stranaka sa definiranom politikom zaštite okoliša, u skladu s istom ukaže na sve aktualne probleme, bude konstruktivna kritika i proaktivni sudionik u njihovom rješavanju ne samo sa stručnom javnošću već i udrugama civilnog društva. Upravo je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom goruće pitanje koje treba što prije početi rješavati. Stoga će druga sjednica Savjeta poslužiti definiranju svih potrebnih aktivnosti za održavanje javne tribine na temu zbrinjavanja otpada, koja je planirana za mjesec svibanj

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram