S obzirom na to da se u javnosti pojavila informacija o nenamjenskom trošenju sredstava iz proračunskih zaliha Grada Zagreba koja su isključivo predviđena za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća i sličnih događaja, a sa čim mi, kao zastupnici u Skupštini Grada Zagreba, nismo upoznati zbog načina prikaza izvješća o izvršenju gradskog proračuna, molim Vas da zbog interesa javnosti kao i cjelovitog informiranja nas zastupnika, bez odgode i na jasan način  objavite izvještaj o utrošku tih sredstava tijekom mandata trenutačnog sastava Gradske skupštine. Podsjećam Vas da takvo postupanje, odnosno nenamjensko trošenje sredstava proračunskih zaliha u druge svrhe od predviđenih predstavlja kazneno djelo protiv službene dužnosti, točnije kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, sukladno čl. 291 Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Nadalje zbog Vaše izjave medijima o tome da su razarajući efekti nedavnog potresa u Zagrebu rezultat neulaganju privatnih vlasnika u vlastitu imovinu moram Vas podsjetiti da je Grad Zagreb vlasnik velikog dijela nekretnina u Gornjem i Donjem gradu te da već šest mandata gradska uprava nije značajnije  ulagala u imovinu Grada i time pružala primjer građanima.

U ovoj kriznoj situaciji u kojoj se nalazi Grad Zagreb, koji je uz potres suočen i s pandemijom koronavirusa, HSLS grada Zagreba predlaže  da gradska uprava odmah i bez odgode rastereti gospodarske subjekte prireza i davanja kako bi se što više pomoglo gradskom gospodarstvu i građanima da prebrode krizu i sačuvaju radna mjesta te da se samim time očuva gospodarski potencijal koji je potreban za dugoročnu obnovu Zagreba.

Predlažem da Zagreb, pored dosad poduzetih mjera, usvoji barem paket mjera koje je usvojio grad Bjelovar, a koje su osmišljene u dogovoru s predstavnicima poduzetnika i obrtnika koji su upozorili na okolnosti koje su najbitnije za njihovo poslovanje, jer nitko drugi bolje ne poznaje situaciju od njih.

Grad Bjelovar tako će 1. svibnja ukinuti prirez, a od 1. travnja svi poduzetnici i obrtnici bit će oslobođeni plaćanja komunalne naknade sljedeća tri mjeseca te plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu grada, dok se ugostitelji oslobađaju plaćanja zakupa terasa s obzirom na to da ih tijekom ove krizi ni ne mogu koristiti. Odgađa se i plaćanje davanja za korištenje javnih površina sve dok traju posebne okolnosti. Potonje se odnosi na obveznike prema rješenju o zauzimanju javnih površina i neće se razrezivati davanja ni upućivati uplatnice odnosno pozivi za plaćanja.

U svrhu očuvanja gradskog gospodarstva HSLS Grada Zagreba predlaže da se za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa pod hitno usvoje sljedeće mjere:

– ukidanje prireza
– oslobođenje svih poduzetnika i obrtnika od komunalne naknade
– oslobođenje od plaćanja zakupa poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada
– plaćanje naknade svakom zatvorenom obrtniku u iznosu od 1 000 kuna mjesečno sve dok je zatvoren
– odgoda bilo kojeg drugog plaćanja obveza prema Gradu (davanja u pogledu spomeničke rente, terasa, javnih površina i sl.) te odgoda retroaktivnih dugovanja od 1.1.2020.; sve odgode potrebno je zamijeniti obročnom otplatom na 24 mjesečne rate.
– oslobođenje građana od plaćanja naknade za vrtić sve dok djeca ne budu mogla boraviti u vrtićima, nakon prestanka trajanja pandemije hitno usklađivanje cijena vrtića s novim prosjekom primanja roditelja jer se očekuje da će veliki broj građana imati daleko manja primanja zbog posljedica pandemije.

  Da bi predložene mjere bile provedive i realne, valja napomenuti da gradska uprava mora donijeti odluku o smanjenju rashodovne strane gradskog proračuna, a da se pritom ne smanjuje opseg investicijskih infrastrukturnih projekata, posebice onih financiranih sredstvima EU-a. Zaključno, pozivam Vas da u roku od tjedan dana žurno predstavite javnosti plan smanjivanja rashodovne strane zagrebačkog proračuna  kako bi grad mogao poduzeti odgovarajuće mjere .

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram