Na zahtjev predsjednika HSLS-a Podsused-Vrapče i novoizabranog vijećnika u MO Perjavica-Borčec Josipa Bureka krenuli su radovi na rekonstrukciji asfalta ulice Jamine!