Država u kojoj je devastirano gospodarstvo, koja ima zastarjelu tehnologiju, u kojoj se rasprodaju gospodarski i prirodni resursi, izlazak iz gospodarske krize mora temeljiti na razvoju ljudskih potencijala.   A kakvi su naši ljudski potencijali, posve je jasno. Stanovništvo Hrvatske je jedno od najniže obrazovanih u Europi. Prema Anketi radne snage EUROSTAT-a o sudjelovanju radno-aktivnog stanovništva u cjeloživotnom učenju, iza nas su jedino Turska, Grčka, Rumunjska i Bugarska. Prema Popisa stanovništva iz 2001., a nove rezultate još nemamo,  svaka peta odrasla osoba nije završila osnovnu školu, a svaka šesta završila je samo osnovnu školu. Hrvatski zavod za zapošljavanje godinama pokazuje da među dugotrajno nezaposlenima više od 60% su mlađe osobe sa završenom srednjom školom!

Još 2004. godine Vlada je donijela Strategiju obrazovanja odraslih, što je bilo iznimno važno u zatvaranju pregovora s Europskom unijom. Da Strategija ne bi ostala mrtvo slovo na papiru prije pet godina donijet je Zakon o obrazovanju odraslih i država se obvezala da će za obrazovanje odraslih osigurati jednu trećinu novca u Proračunu, a za drugu trećinu obvezala je lokalnu samoupravu. Ali, onda su Strategija i Zakon ostali mrtvo slovo na papiru i umjesto novaca za  programe obrazovanja dobili smo Agenciju,  Tjedan cjeloživotnog učenja i nagradu “Maslačak znanja”. Danas, kad iz dana u dan raste stopa nezaposlenosti, kad su tisuće ljudi na rubu siromaštva, kad ustanove za obrazovanje odraslih traže ukidanje parafiskalnih nameta za verificiranje programa koji poskupljuju obrazovanje, kad poslodavci traže kratkotrajne programe za stjecanje ciljanih znanja, vještina i sposobnosti, Vlada RH i Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta u potpunosti zanemaruju ovo područje kršeći pri tom i Zakon o obrazovanju odraslih. Zbog toga, Predsjedniku Vlade, potpredsjednicima Vlade i ministru Jovanoviću koji ovih dana govore o otpuštanju 20.000 državnih i javnih službenika, a bez razvojnih programa kojima se otvaraju nova radna mjesta i bez obrazovnih programa kojima će se nezaposleni prekvalificirati i obrazovati za nova zanimanja, povodom Tjedna cjeloživotnog učenja, HSLS javno dodjeljuje antinagradu: “Maslačak neznanja”

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram