Gradska organizacija HSLS-a Grada Zagreba oštro osuđuje najnoviji slučaj vršnjačkog nasilja koji se dogodio na Trgu Stjepana  Radića 1 u Trnju. Nasilje u bilo kojem obliku je neprihvatljivo i očekujemo brzu reakciju u  nadležnih institucija u pronalasku počinitelja. Ističemo da problem kriminaliteta u Gradu Zagrebu nije isključivo problem policije, već je to problem društva u cjelosti. Na primjeru ovog slučaja, vidljivo je da  je gradonačelnik i gradska uprava zakazala. U svim prethodnim godinama gradska uprava demonstrira površinski odnos s prevencijom kriminaliteta i sigurnosti zajednice. Sigurost javnih površina Grada Zagreba je javno dobro i kao takva mora biti dostupna svakom građaninu. Od gradonačelnika se stoga očekuje jačanje sigurnosnih kapaciteta grada i to poglavito u području sigurnosti zajednice i prevencije kriminaliteta odnosno asocijalnog ponašanja mladih, kao jedne pred faze činjenja kaznenog djela.

Zagrebački HSLS polazeći od činjenice da sigurnost građana nema alternativu i da se sigurnost ne smije improvizirat, od gradonačelnika traži pro aktivniji pristup u prevenciji kriminaliteta kroz :

1. Hitno sazivanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Zagreba te pokretanje izrade gradske strategije prevencije kriminaliteta

2. Imenovanje predstavnika mladih, roditelja, crkve, institucije civlnog društva i akademske zajednice u Vijeću  za prevenciju kriminaliteta

3. Ustroj gradskog odjela za Urbanu sigurnost koji će strategijski promišljat o preventivnim aktivnostima i kordinirati svim aktivnostima koje imaju za cilj podizanje razine sigurnosti zajednice

Kao liberali podsjećamo na univerzalne Europske deklaracije o ljudskim pravima, prema kojima građani imaju pravo na slobodan i miran život, na život bez nasilja, na život bez prijetnji i straha. Europska povelja o gradovima  govori o pravu građana na miran i spokojan život, u najvećoj mjeri lišen kriminala.

Predsjednik GO HSLS-a Grada Zagreba

Alen Ostojić

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram