Današnjim puštanjem u rad novih 60 kamera na novih 20 lokacija ukupan broj kamera umreženih u gradski Centar za video nadzor pogrešno parkiranih vozila, zaštitu od grafita i očuvanje javnog reda popeo se na 288 kamera.

Zagrebački HSLS podržava postavljanje kamera koje su u funkciji razvoja grada a ujedno mogu poslužiti kao snažan alat prevencije kriminaliteta i pomoć policiji u razrješenju počinjenih kaznenih djela.
Međutim, instaliranjem novi 60 kamera na novih 20 lokacija čime se ukupan broj kamera popeo na 268 kamera narušena je ravnoteže između potrebe za ostvarivanjem sigurnošću građana i prava na zaštitu privatnosti građana.
Kada je riječ o kamerama na javnim površinama, zagrebački HSLS smatra da privatnost građana ne može biti ugrožena, ali različitim zloupotrebama može biti ugroženo ljudsko dostojanstvo i osobni podaci građana do kojih se kamerama može doći.
Stoga, opetovano ističemo prijedlog gradonačelniku Milanu Bandiću da omogući samim građanima kontrolu video nadzora javnih površina na način da osnuje Vijeće za građansku kontrolu Grada Zagreba, jer građani imaju pravo promatrati one koji promatraju njih. Na taj način ostvarit će cjelovitu demokratizaciju video nadzora javnih površina ali i pravo građana da promatraju one koji promatraju njih.

 

Predsjednik GO HSLS-a Grada Zagreba

Alen Ostojić

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram