Gradska skupština  usvojila je  inicijativu Kluba zastupnika  Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS) i Nezavisne liste Sandre Švaljek kojom se od Gradske uprave zahtijevamo izradu usporedne analize različitih rješenja za kante na javnim površinama. Inicijativa je obuhvatila  slijedeće odluke:

  1. Radi usklađenja Odluke o komunalnom redu  sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu nadležna tijela gradske uprave izradit će usporednu analizu rješenja za postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na javnoj površini.

 

1.1.  Usporedna analiza iz točke 1. ovog Zaključka mora sadržavati slijedeće elemente:

1.2.  Analiza će obuhvatiti sljedeća rješenja:

– ukopani ili poluukopani spremnici

– zaštićeni kućni spremnici (sa / bez ugrađenih senzora)

– spremnici s ključem (sa / bez ugrađenih senzora)

– ograde za spremnike

– ostala moguća rješenja.

1.3.  Analizom će se utvrditi broj potrebnih lokacija za smještaj spremnika na javnim površinama te njihov prostorni razmještaj. Potrebne lokacije bit će klasificirane prema tipu naselja i zgrada, prema sljedećoj klasifikaciji:

  • lokacije u užem središtu grada (Gornji grad i Kaptol, Donji grad),

– lokacije izvan užeg središta grada,

– lokacije uz samostojeće višestambene zgrade,

– lokacije uz višestambene zgrade u nizu,

– ostale lokacije, ili nekoj drugoj klasifikaciji koja će uvažiti razlike u pogledu prostornih mogućnosti postavljanja spremnika.

1.4. Za svaki tip lokacije analizirat će se različita rješenja te ih usporediti temeljem:

  • cijene koja treba uključiti izravne i neizravne troškove (npr. ugradnju i

uređenje, održavanje, nužnost nabave odgovarajućih

vozila za utovar otpada i dr.),

– prilagođenosti s obzirom na prostorne mogućnosti i izgled,

– funkcionalnosti (npr. vrijeme potrebno za otvaranje / zatvaranje, prikladnost

za utovar u postojeća vozila za odvoz otpada i sl.),

  • otpornosti na atmosferske prilike i oštećenje,
  • primjerenosti za ugradnju senzora tj. uređaja za evidenciju popunjenosti i

optimizaciju ruta za odvoz otpada,

  • primjerenost za ugradnju uređaja za vaganje i raspodjelu predanih količina

otpada na kućanstva i sl.

1.5.  Cijena u analizi temeljit će se na barem tri cijene dobivene iz javno dostupnih

izvora.

 

  1. Usporedna analiza bit će dostavljena Gradskoj skupštini Grada Zagreba na

Razmatranje na prvoj idućoj sjednici Gradske skupštine , a predstavljati će temelj za za raspravljanje i donošenje  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

 

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram