Na  današnjoj tiskovnoj konferenciji  Mirko Budiša, predsjednik Odbora HSLS-a Grada Zagreba za zaštitu okoliša i prirode, Vladimir Andrić, potpredsjednik HSLS-a Grada Zagreba i predsjednik Vijeća gradske četvrti Stenjevac i Darko Klasić tajnik HSLS-a Grada Zagreba upozorili su na probleme zagrebačkih vodocrpilišta kao i predložili program zaštite i očuvanja vodocrpilišta.

HSLS Grada Zagreba podržao je prije dva tjedna donošenje Programa mjera sanacije unutar zona sanitarnih zaštita za šest zagrebačkih vodocrpilišta. Ovaj Program smatramo izuzetno važnim dokumentom o čijoj primjeni će ovisiti kvaliteta vode za ljudsku upotrebu, te želimo upozoriti kako neće biti prihvatljivo samo njegova djelomična provedba što se često prakticira sa sličnim dokumentima vezanim uz zaštitu okoliša. Inzistirati ćemo na realizaciji svih mjera iz ovog Programa, budući su zagrebačka vodocrpilišta s jedne strane potencijalno ugrožena smanjivanjem kapaciteta crpljenja podzemne vode a sa druge strane sve većim rizikom od onečišćenja. Posebno želimo naglasiti opasnost od onečišćenja i utjecaja na kvalitetu voda za ljudsku upotrebu jer smatramo da je ista danas u Zagrebu potencijalno ugrožena iz najmanje tri razloga:

 • oko vodocrpilišta se nalazi veliki broj divljih odlagališta i šljunčara zapunjenih otpadom te jedna opasnim otpadom onečišćena lokacija(Savica-šanci);
 • sustav odvodnje otpadnih voda je većim dijelom propusan, a u isto vrijeme, jednako je loš i propusan sustav vodoopskrbe s velikim gubitcima pitke vode tijekom transporta;
 • prakticira se konvencionalni način poljoprivredne proizvodnje uz korištenje različitih po okoliš štetnih sredstava koji se vremenom infiltriraju u podzemne vode te ih na taj način onečišćuju.

HSLS smatra nedopustivim da Grad Zagreb ima stalni problem s divljim odlagalištima i mišljenja smo da se ovom problemu pristupa kampanjski zbog čega i nema sustavnog i trajnog rješenja. Zbog toga se s vremenom sve više povećava rizik od utjecaja divljih deponija na kvalitetu podzemnih voda odnosno voda za ljudsku upotrebu. Samo su u zonama sanitarne zaštite vodocrpilišta evidentirana 53 divlja odlagališta i 69 šljunčara (nekoliko aktivnih) u kojima se nalaze za sada nepoznate količine i vrste otpada. Također, u II zoni vodocrpilišta Petruševac nalazi se opasnim otpadom onečišćena lokacija Savica-šanci, koja je dio zaštićenog ornitološkog rezervata. Ova lokacija je u novom nacrtu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske prepoznata kao „crna točka“ tj. potencijalna ekološka bomba od koje konstantno prijete veći negativne utjecaji na okoliš. Posebno nas zabrinjava sudbina opasnog otpada nakon gašenja zagrebačkog postrojenja PUTO jer se bojimo da je dio koji se prije obrađivao na ovom Postrojenju, nelegalno odbačen i kao takav bi predstavljao veliku, dugoročnu prijetnju za sve sastavnice okoliša, ponajviše za podzemne vode.

HSLS izražava zabrinutost zbog izrazito lošeg stanja i velikog stupanja propuštanja i gubitaka kanalizacijskog odnosno vodovodnog sustava koji iznosi gotovo 50%. Zbog velikih gubitaka vodovodne vode, mora se crpiti gotovo dvostruko veća količina vode od potrebne, a za čiji transport se do krajnjih korisnika troši i enormna količina električne energije. Grad Zagreb je donio Strategiju razvoja vodoopskrbe do 2035 godine, ali upozoravamo da će i ova Strategija biti kao i mnoge druge, biti mrtvo slovo na papiru ukoliko se ne osiguraju potrebna financijska sredstva i ukoliko ne bude političke volje da se problemi riješavaju prije svega transparentno i stručno.

HSLS također upozorava i podsjeća kako su već ranije provedena istraživanja pokazala da je poljoprivredna djelatnost jedna od većih onečišćivača podzemnih voda na području Grada Zagreba. Tako su pesticidi kao karakterstični spojevi vezani uz korištenje u poljoprivredu uz teške metale, klorirane ugljikovodike, nitratne spojeve i farmaceutske spojeve, glavni onečišćivači podzemnih voda.  Navedena činjenica predstavlja dovoljan razlog da se na razini Grada započme s strateškim promišljanjem zamjene postojećeg konvencionalnog načina poljoprivredne proizvodnje sa ekološkom proizvodnjom.

HSLS smatra da se s ciljem smanjivanjiva rizika od onečišćena voda za ljudsku upotrebu, a koje se dobivaju sa zagrebačkih vodocrpilišta moraju poduzeti predviđene mjere, te pozivamo gradonačelnika i gradske institucije da ih hitno provedu:

 • Odmah pristupiti uklanjanju i sanaciji divljih odlagališta u zonama sanitarne zaštite;
 • Odmah provesti istražne radove na divljim šljunčarama i na lokaciji Savica-šanci kako bi se utvrdile površine onečišćenja, vrste i količine otpada na utvrđenim lokacijama;
 • Na temelju rezultata istražnih radova izraditi odgovarajuća projektna rješenja i provesti sanaciju svake pojedine otpadom onečišćene lokacije;
 • Za sanaciju lokacije Savica-šanci aplicirati na sredstva iz EU fondova budući se radi o većoj lokaciji onečišćenoj opasnim proizvodnim otpadom čija sanacija će koštati više desetaka milijuna kuna;
 • Napraviti plan ispitivanja vodonepropusnosti kanalizacijske mreže te na temelju njega odrediti Program i provesti program sanacije ili zamjene kanalizacijskih cjevovoda;
 • Osigurati više sredstava za poboljšanje do sada utvrđenih nedostataka na kanalizacijskoj mreži (predviđeno 108 milijuna kn do 2019. godine) i vodovodnoj mreži (predviđeno 27 milijuna kuna do 2019.godine) na način da se i planirana sredstva za izgradnju fontana preusmjere na izgradnju kvalitetne kanalizacijske i vodovodne infrastrukture;
 • Napraviti plan i izvršiti zamjenu straih dijelova kanalizacijskog sustava (od kojih su neki strai 100 i više godina);
 • Napraviti dugoročni plan zamjene cementno-azbestnih vodovodnih cijevi kako bi se u potunosti otklonio rizik od mogućeg onečišćenja voda za ljudsku upotrebu štetnim azbestnim vlaknima;
 • Ubrzati i u razumnom roku (nekoliko mjeseci) omogućiti ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti za provođenje radova na poboljšanju činkovitosti sustava javne odvodnje i vodovodne mreže;
 • Napraviti plan prelaska s konvecionalnog načina poljoprivredne proizvodnje na ekološki način.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA voda

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram