Klub zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a održao je jutros na Zrinjevcu konferenciju za medije o aktualnim temama predstojeće sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba: Planu gospodarenja otpadom, usporednoj analizi za spremnike za otpad na javnim površinama te Imunološkom zavodu. Istaknuli su da zastupnici Kluba neće podržati Plan gospodarenja otpadom kojeg smatraju lošim, te su predložili uvođenje jednostavnijeg sustava „od vrata do vrata“ sa samo dva spremnika – jednim za reciklabilni, a drugim za miješani komunalni otpad. Sandra Švaljek pozvala je zastupnike HDZ-a i Neovisnih za Hrvatsku odbace ovakav Plan gospodarenja otpadom te poručila da zbog stabilnosti na nacionalnoj razini i održavanja saborske većine ne bi trebalo žrtvovati kvalitetu života građana Zagreba.

Mirko Budiša, predsjednik Odbora za zaštitu okoliša HSLS-a, rekao je da čak 2.200 pristiglih primjedbi na Plan gospodarenja otpadom upućuje na dva zaključka. Građani žele da se u Zagrebu konačno uspostavi održivi sustav gospodarenja otpadom, no istodobno ne vjeruju da se takav sustav može uspostaviti predloženim Planom. Istaknuo je da Klub zastupnika NL Sandre Švaljek i HSLS-a predlaže uvođenje jednostavnijeg sustava prikupljanja „od vrata do vrata“ postavljanjem dvaju spremnika, jednog za reciklabilni, a drugoga za miješani komunalni otpad, te obradu reciklabilnog otpada u sortirnicama. Sandra Švaljek i HSLS predlažu da se obrađeni reciklabilni otpad putem burze otpada plasira na tržište, a kuhinjski i zeleni biootpad kompostira u objektima koji već postoje na lokaciji urađaja za pročišćavanje otpadnih voda. Budiša je naglasio kako bi Zagreb prema tom prijedlogu postigao ciljeve za reciklažu i oporabu otpada od 50 posto u razmjerno kratkom roku. Time bi se također smanjila količina otpada za odlaganje na 20 posto od ukupnih količina komunalnog otpada. Osim toga, izbjegla bi se gradnja kompleksnog Centra za gospodarenje otpadom te gradnja nove kompostane i reciklažnog dvorišta za građevni otpad, a troškovi izgradnje sustava bi bili upola manji od troškova sustava kojeg je predložio gradonačelnik Bandić. „Operativni troškovi rada takvog sustava bili značajano manji te zasigurno ne bi došlo do povećanja cijene usluge“, naglasio je Budiša.

Sandra Švaljek je prijedlog Plana gospodarenja otpadom ocijenila neprihvatljivim. Plan se uglavnom zadržao na općenitoj razini te nije razradio detalje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, dok je s druge strane odredio ono što nije trebao – točne lokacije za pojedine građevine, poput kompostane u Brezovici i reciklažnog dvorišta za građevni otpad u Podsusedu. Kada bi se taj Plan ostvario ove bi se lokacije bespovratno obezvrijedile. Istaknula je da su ove dvije lokacije bile određene za istraživanje, a da se Plan donosi prije nego što je istraživanje uopće počelo. Švaljek je izjavila kako Klub zastupnika NL Sandre Švaljek i HSLS-a neće podržati Plan gospodarenja otpadom, te je pozvala zastupnike HDZ-a i Neovisnih za Hrvatsku da prepoznaju svoju odgovornost i da ga također ne podrže. „Zbog stabilnosti i održavanja saborske većine ne bi trebalo žrtvovati kvalitetu života građana Zagreba“, naglasila je.

Švaljek je kritizirala i usporednu analizu mogućih rješenja za postavljanje spremnika za otpad na javne površine. Podsjetimo, Gradska skupština je na njenu inicijativu jednoglasno od Gradske uprave tražila izradu analize različitih rješenja za onemogućavanje pristupa spremnicima na javnim površinama, koja bi osim kaveza u obzir uzela i podzemne spremnike, čipirane spremnike i spremnike s lokotima. Švaljek smatra da je analiza koju je predstavila Gradska uprava promašila temu i metodu. Tako nekvalitetan materijal upućuje ili na amaterizam Gradske uprave ili na podcjenjivanje gradskih zastupnika i Zagrepčana. „Ako se odluke donose na osnovi takvih podloga, u Zagrebu pukim slučajem nema većih katastrofa“, istaknula je Švaljek.

Švaljek je podsjetila i da je Gradska skupština većinom glasova na tematskoj sjednici o gospodarenju otpadom u studenom donijela tri važna zaključka: prvo, da će Grad naplaćivati odvoz komunalnog otpada po stvarno predanoj količini, drugo, da računi za odvoz otpada u prosjeku neće rasti i treće, da će se ispitati varijantne lokacije i funkcionalna rješenja za pojedine dijelove sustava gospodarenja otpadom. „Plan gospodarenja otpadom u potpunosti ignorira ta tri zaključka Gradske skupštine“, zaključila je Švaljek.

Gradski zastupnik Darko Klasić (HSLS) pozdravio je pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu čije funkcioniranje treba biti strateški interes RH, ali smatra da Grad Zagreb preuzimanjem odgovornosti za rad Zavoda radi presedan i izlazi iz okvira nadležnosti rada lokalne samouprave. Gradonačelnik brzo zaboravlja kako su dosadašnje takve poduzetničke aktivnosti Grada – od kupovina zemljišta Gredelja i Zagrepčanke do projekta izgradnje stanova u Sopnici-Jelkovecu rezultirale zaduživanjem Zagreba za 2,5 milijardi kuna na londonskoj burzi, te ozbiljno ugrozile funkcioniranje Zagrebačkog holdinga. Ako Grad sredstva usmjerava u takve poslove, nema dovoljno novaca za projekte iz svoje primarne nadležnosti, a to je osiguranje komunalne infrastrukture i ostalih uvjeta za kvalitetan život Zagrepčana. Ne bi nas čudilo da se zbog Imunološkog zavoda opet počne razmišljati o davanju odvoza smeća i održavanja zagrebačkih cesta u koncesiju privatnom sektoru, ili prodaji Zagrebačkih ljekarni. Grad se, primjerice, ne bavi niti održavanjem infrastrukture na gradskim lokacijama za kupanje, pa bi se ove godine moglo dogoditi da po prvi puta većina jarunskih kupališta bude zatvorena zbog loše kakvoće vode.

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram