Povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama  Zagrebački HSLS pokrenuo akciju podizanja javne svijesti kako bi potaknuo građane da ostvaruju svoja zakonom priznata prava

Povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama Zagrebački HSLS pokrenuo akciju podizanja javne svijesti kako bi potaknuo građane da ostvaruju svoja zakonom priznata prava

“I Sloboda medija i pristup informacijama predstavljaju stožerne institucije liberalnih demokracija. Što se tiče demokratske komponente, pristup informacijama ispunjava dvije ključne uloge nužne za funkcioniranje demokratskih procesa u svakom društvu: 1. jamstvo...
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram