“Grad je napredan tamo gdje vladaju red i zakon”.
Ova misao antičkog rimskog filozofa Cicerona prvo mi je pala na pamet kada sam vidio da ćemo na dnevnom redu 11-e sjednice Gradske skupštine imati prijedlog Odluke o komunalnom redu. U samoj preambuli navedene odluke kaže se da se odlukom propisuju komunalni red i mjere za njegovo provođenje radi uređenja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, skupljanja, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda te uklanjanja i protupravno postavljenih predmeta na području Grada Zagreba.

I najbolje planirana i i projektirana javna površina, ukoliko se pravilno i redovno ne održava i ne čisti, može postati prizorište nimalo ugodnih situacija. Javne površine po svom karakteru trebaju biti otvorene, tolerantne, sigurne i redovno održavane. U protivnom, socijalni (remećenje javnog reda i nasilje u alkoholiziranom stanju, prodaja droge, prostitucija…) i prostorni nered (vandalistički grafiti, razbijeni prozori i izlozi, napušteni objekti, divlja odlagališta smeća, auto olupine, zapaljene kante za smeće, uništena javna rasvjeta, neosvijetljene ulice i pothodnici…), povećavaju osjećaj nesigurnosti. Vandalizirane javne površine mogu stvoriti dojam nemara i zapuštenosti i izazvati nelagodnost i kao što sam napisao, strah, a konačno dovesti do ozbiljnijih zločina u kvartu, odnosno, do izbjegavanja i napuštanja prostora.

Dokazano je da redovno i uporno održavanje i čišćenje, kao i brzo uklanjanje negativnih elemenata poput vandalističkih grafita, doprinosi razvijanju sentimentalnog osjećaja pripadnosti i vezanosti građana uz određeni prostor, javnu površinu, a istovremeno obeshrabruje pokušaje vandalizma, odnosno, protupravnih ponašanja.

Upravo zato snažno sam podržao predloženu odluku, ali?! Međunarodni standard nadzora javnih površina iznosi: 1 komunalni redar na 5000 stanovnika! Grad Zagreb trenutno ima 85 komunalnih redara naspram 792.000 stanovnika. To znači da nam nedostaju 73 komunalna redara. Nadalje, pored komunalnih redara, Grad Zagreb ima i prometne redare koji u dvosmjenskom radu nadziru promet u mirovanju. U svom svakodnevnom nadzoru prometa neminovno uočavaju određene nepravilnosti komunalnog reda, ali za njih nisu nadležni!

Alen Ostojić

To isto možemo reći i za rad kontrolora u Zagrebparkingu, ZET-u, zaštitara gradske uprave i Zagrebačkog holdinga. Je li to racionalno i opravdano? Mislim da nije. Zagrebu treba objedinjavanje svih kontrolnih funkcija radnika gradske uprave i ZGH-a na jedan racionalan i učinkovit način. Ne vidim niti jedan razlog zašto gradska uprava ne bi pokrenula inicijativu za promjenom odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva i izborila se za donošenje Zakona o gradskom i općinskom redarstvu. Nema potrebe da ne iskoristimo potencijal viška zaposlenih među zaštitarima u Zagrebačkom holdingu i gradskoj upravi. Izaberimo najbolje i stvorimo kvalitetno i prepoznatljivo zagrebačko gradsko redarstvo.

Na kraju, nema izgradnje urednijeg, ljepšeg i sigurnijeg Zagreba bez neposredne komunikacije i suradnje s građanima. A kada tu suradnju možete realizirati putem interneta i pametnih telefona koristeći besplatnu aplikaciju “Moj Zagreb”, onda je to za svaku pohvalu. Građaninu je omogućeno da, kada uoči neki komunalni nered, isti fotografira, kratko opiše problem i on-line ga pošalje u gradsku upravu. Na taj način zapravo potiče gradsku upravu da riješi problem.

I da, ako nemate pametni telefon, nepravilnost možete javiti na besplatnu telefonsku liniju 08002554.

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram