Kako gradsku četvrt Maksimir učiniti još sigurnijom četvrti, bila je tema tribinu koju je 21.11.2012., organizirao Ogranak HSLS-a Maksimir, u Centru za kulturu, Švarcova 7.  Tribinu je vodio Ivica Palatinuš, vijećnik HSLS-a,  u Vijeću gradske četvrti Maksimir, a kao predavači okupljenim građanima  četvrti, govorili su Stipan Matoš, predsjednik Savjeta za promet HSLS-a Zagreba, ujedno i predsjednik Ogranka HSLS-a Maksimir, i  Alen Ostojić, gradski zastupnik HSLS-a  u Gradskoj skupštini i predsjednik HSLS-a Grada Zagreba Zagreba.

Dr.sc. Stipan Matoš je  iznio stav da je provedba Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa u RH i drugih koji su slijedili rezultirala velikim uspjesima na planu sigurnosti prometa kako na državnoj tako i na lokalnim razinama. Međutim, u daljnjem radu na provođenju nacionalnog prometa mogu se očekivati problemi i stagnacija u podizanju stupnja sigurnosti prometa zbog neorganiziranja i nepovezanog djelovanja različitih subjekata koji djeluju u tom sustavu i onih koji još nisu uključeni. To se posebno odnosi na potrebu angažiranja i planskog pristupa na poslovima vezanim uz sigurnost prometa u lokalnim zajednicama.Nažalost u Nacionalnom programu nije predviđeno značajnije učešće lokalnih zajednica u njegovom provođenju kao niti izrada njihovih vlastitih programa sigurnosti prometa. Predlažemo stoga da se rad na sigurnosti prometa organizira prema teritorijalnom načelu na razini:državnoj, županijskoj i lokalnoj.Partneri u radu na prometnoj sigurnosti u lokalnoj zajednici trebaju biti:policija, uprave za ceste, ministarstva zdravstva i obrazovanje, nevladine udruge, gospodarstvo i dr, zaključio je Matoš.

Mr. Alen Ostojić, gradski zastupnik HSLS-a u skupštini, pohvalio je rad PUZ-a na suzbijanju kriminala te poglavito prevenciji kriminala u gradu i četvrti Maksimir.Ostojić je kazao da je u prošloj godini na području Maksimira policija zabilježila 1206 kaznenih djela, što je porast od 21,1% u odnosu na 2010. godinu. Vidljiv je porast imovinskog kriminala, odnosno provalnih krađa svih vrsta. Istaknuo je da gradonačelnik Bandić mora promijeniti svoj konzervativni pristup kriminalu u Zagrebu, prema kojem je kriminal samo problem policije. To nije točno, kriminal je problem zajednice i u rješavanju tog problema policija ne smije biti sama. Gradonačelnik i prijedlogom proračuna za 2013. predviđa izdvajanje 21 milijuna za borbu protiv štakora, dok za prevenciju kriminaliteta predviđa izdvajanje svega 500.000 kn, što je loša poruka građanima, ističe Ostojić.  Prevencija i jačanje partnerstva grada s policijom, mora postati imperativ, a poslovi urbane sigurnosti koji se sada obavljaju u čak 8 gradskih upravnih tijela moraju se integrirati u samo jedan ured, Ured za urbanu sigurnost. U svakoj četvrti potrebno je osnovati Centre za prevenciju i mrežu volontera koja će djelovati u Klubu 65+. Građani imaju pravo na miran i siguran grad, a naša zadaća i odgovornost je da ima to osiguramo, zaključio je Ostojić.

Na tribinu su građani vrlo rado ispunili anonimnu anketu. Zvuči nevjerojatno ali nitko od prisutnih nije znao navesti ime i kontakt svog kvartovskog policajca, kao niti adresu i čemu služi Informativni centar za prevenciju. Također, svi anketirani smatraju da video nadzor gradskih javnih površina ne narušava njihovu privatnost.

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram