U hotelu Tomislavov dom u petak, 3. lipnja, održana je 1. korporativna edukativna konferencija Zagrebačkog holdinga. Riječ je o prvom projektu iz Programa interne edukacije namijenjenom direktorima društava, voditeljima podružnica i njihovom menadžmentu. Na Konferenciji su sudjelovali i članovi Skupštine Društva, Nadzornog odbora te Uprave Zagrebačkog holdinga. Jedan od predavača na konferenciji bio je i Velimir Srića, predsjednik zagrebačkog HSLS-a koji je održao predavanje  na temu “Change management – upravljanje promjenama”.  Naglasak Srićinog predavanja bila je teza da  jedan od glavnih strateških ciljeva Zagrebačkog holdinga u bližoj budućnosti mora biti transformacija iz gradskog “mastodonta” u vrhunski i efikasni servis građana sa smiješkom.  Predavanje je bilo odlično prihvaćeno i nagrađeno velikim pljeskom.

Please follow and like us:
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram